Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Källparken

Parken har byggts i etapper, men den största delen under åren 1955-57. Dom böljande kullar som parken består av är inte riktigt naturliga utan består i huvudsak av schaktmassor från de omgivande byggena i Sala Backe. Mycket av det som är byggt i parken tex. stödmurar är av tillvarataget material från centrala Uppsala. Det är gamla gatstenar och grundstenar från rivningshus. Man kan även hitta en gammal kvarnsten i en av murarna.

Snyggt murverkKällparken har fått sitt namn efter Sala källa eller  Heliga Trefaldighetskällan som den också kallas. Den hittar man i parkens nordöstra hörn. När man byggde bostäderna runt parken råkade man gräva av vattenflödet till källan och fick då ersätta det med kommunalt vatten. Platsen närmast källan har man markerat med sittstenar. Stenarna kommer ursprungligen från grundmuren av en 1100-talskyrka som man upptäckte vid utgrävningar av kvarteret S:t Per i centrala Uppsala. Den lilla dammen bredvid källan fungerade som branddamm under andra världskriget.

TrefaldighetskällanOfferkällor har funnits sedan stenåldern och vid denna källa offrades det mest för god skörd. När kyrkan inte kunde stoppa källkulten så införlivade man källorna i religionen och gav dem nya namn, tex. helgonnamn.

Det pågick en årlig folkfest vid källan ända fram till första världskriget. Enligt vissa skall den ha gått ganska vilt till. Det både slogs och söps så att polisen från staden och fjärdingsman från Vaksala fick ha med sig en "fylldroska" där man satte personer som blev allt för livliga.


Publicerad 2000

Copyright Uppsala på nätet