Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

SpårvägenSpårvagn på Sysslomansgatan

Uppsala hade under åren 1906 - 1953 ett utbrett nät med spårvagnar som trafikerade gatorna. Efter nedläggningen så har de synliga spåren av denna epok försvunnit nästan helt.

Mittersta bilden visar den troligtvis enda kvarvarande kontaktledningsstolpen i staden. Den står där gatorna Sysslomansgatan och Dalgatan möts vid Norra station. Vi får hoppas att den blir bevarad då den är ett fint minne av spårvägen.

För intresserade som tar en promenad i city så finns det många väggrosetter att finna.Kontaktledning Norra station I dessa fäste man bärlinan som höll upp kontaktledningen. Efter en tur i staden kunde jag åtminstone hitta tre stycken längs med Sysslomansgatan, två vid Domkyrkan och två på Drottninggatan. Jag fann 7 stycken längs med Svartbäcksgatan på sträckan mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Ytterligare en satt på träfasaden bredvid Stadsbiblioteket. På en byggnad längs gågatan vid korsningen Bangårdsgatan och Kungsängsgatan satt två till och jag gissar att det finns ännu fler att upptäcka.

Jag har också varit och tittat på den spårvagnsbro som gick över Ultunadiket. Den var fin på gamla bilder men är idag mest snår, lera och ett stort betongrör som leder igenom vattnet. Sträckan används idag som cykelväg.

Väggfästen för kontaktledningIdén till denna sida är tagen från hemsidan Spårvagnar i Uppsala som har en liknade sida. Upplägget var dock så otroligt inspirerande och passande så det var bara att gå ut med kameran och börja dokumentera. Hemsidan Spårvagnar i Uppsala hittar ni under Länkar.


Publicerad 2006

Copyright Uppsala på nätet