Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Trädgårdsgatan 18

GravkapellJag har länge undrat över placeringen av det här gravkapellet på Trädgårdsgatan. Det står där ensamt utan någon kyrkogård i närheten.

Kapellet är från 1896 och hör ihop med institutionsbyggnaderna, tidigare patologiska och fysiologiska institutionen, på samma tomt. Kapellet påminner om att anatomiundervisning bedrevs här under 1800-talets senare del. De studerande förvarade tydligen sina "skolböcker" här.Publicerad 1997

Recycle

Copyright Uppsala på nätet