Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Svartbäckgatan 32

År 1901Arbetarinstitutet "Fyrishall" stod färdigt 1902 och var ursprungligen ritat av Carl Axel Ekholm. Huset byggdes om 1914 av Theodor Kellgren, se bilderna.

Byggnaden var ursprungligen något av ett "samvetsbygge" och initiativtagaren var Sprithandelsbolagets direktör. Det kommunala bolaget skulle förutom att sälja alkohol även motverka hanteringen och "befrämja sedligt intresse". Huset för folkbildning skulle innehålla bibliotek föreläsningssal och läsrum. Fyrishall kom också innehålla ett kök med billig mat.

Att huset över huvud taget byggdes berodde på att en ny järnbro för tung trafik anlades där det tidigare legat en smalbro, nuvarande Eddaspången. Vad som blev kvar av den kommunala tomten efter breddningenÅr 1997 gick inte att sälja så därför kunde den upplåtas åt detta hedervärda ändamål.


Publicerad 1997

Copyright Uppsala på nätet