Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Bastionen StyrbiskopStyrbiskop

Bastionen vid Uppsala slott som Gunillaklockan står på kallas idag för Styrbiskop. Namnet är dock äldre än befästningsverket och har sitt ursprung från en helt annan byggnad i staden.

Först lite bakgrundsinformation. Gustav Vasa hade problem med ekonomin i början av sin regeringstid (1523 - 1560). Man hade stora skulder till Lübeck som hade hjälp till vid det tidigare befrielsekriget. För att stärka sina finanser så tog man över stora delar av kyrkans egendomar och inkomster. Gustav gjorde sig även till överhuvud för kyrkan i Sverige. Tidigare hade påven haft denna roll. Man kan tänka sig att detta inte helt föll kyrkan i smaken.

Exercitiehuset I Uppsala, där nu universitetshuset nu står, låg på 1500-talet en befäst biskopsgård som hade ett rundtorn i dess östra del. Gustav lär ha kallat tornet som vette mot kyrkan "Styrbiskop" med uppmaningen att hålla ett vakande öga på biskoparna ifall de började bli upproriska. Namnet överfördes sedan till slottets norra bastion när den hade färdigställts.

Tornet kallades senare allmänt för Rundeln och har även gett namn till Rundelsgränd. När man började bygga Universitetshuset i slutet av 1800-talet så revs den gamla tornruinen. Den befästa gården försvann långt tidigare. På platsen för denna gård byggde man ett exercitiehus omkring 1660. Här övade man bland annat ridning, fäktning, dans och moderna språk. Även denna byggnad revs i samband med uppförandet av Universitetshuset.

Den översta bilden är tagen från bastionen styrbiskop där kanonerna står riktade mot kyrkan.

Andra bilden visar en karta från 1770 med Rundeln och det nu rivna Exercitiehuset eller Kungsstallet som det det heter på kartan. Huset snett nedanför Rundeln är Gustavianum och längst ner kan man även se ett litet hörn av Domkyrkan.Publicerat 2006

Copyright Uppsala på nätet