Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

KöttinspektionenStrandbodgatan 3

Detta hus har jag hört folk kalla "Aktionskammaren" vid ett antal tillfällen. Byggnaden fungerade som detta under en tid men var ursprungligen inte byggt för denna verksamhet.

Huset är uppfört av Gunnar Leche i tjugotalsklassicism och inrymde Köttinspektionen. Byggnaden kallades vid denna tid för "Slakthuset" och slog upp sina portar 1930. Gavlarna är prydda med bukranion, ett ornament från antiken som bestod av ett oxkranium med offerband hängande från hornen. En i mina ögon mycket passande utsmyckning.

Kreatursmarknad på HovstallängenIdag inrymmer den kontorslokaler men har som sagts tidigare varit auktionskammare men även lager och verkstad.

Undre bilden visar kreatursmarknad på Hovstallängen söder om Köttinspektionens byggnad. Här ligger idag Uppsalabuss stora garage och parkering.Publicerad 2006

Copyright Uppsala på nätet