Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Stora torget

Stora torget skapades när Drottning Kristina på 1600-talet bestämde enligt dåtidens mode att staden skulle organiseras i ett rutnät istället för den något ostrukturerade bebyggelsen som tidigare fanns. Man upprättade en regleringskarta 1643 som fortfarande präglar stadens centrala delar. Placeringen av torget beror troligtvis på att marken där var sank och inte lämpade sig speciellt bra för bebyggelse och därmed kunde man ganska lätt övertala markägarna att lämna plats åt torget.

Fyrisån 1100-taletOm man tittar på bilden som beskriver åns utseende i början av medeltiden kan man se att det var en vik där nu torget ligger. På grund av landhöjningen hade viken på 1600-talet försvunnit men enligt vissa källor var ett dräneringsdike fortfarande i funktion på dess plats.

Torgets utformning är väldigt ovanlig. Här har man låtit gatorna korsa varandra i mitten av torget och låtit bebyggelsen möta varandra i hörnen. Normalt var att gatorna följde torgets sidor. Detta torg av renässanstyp var det första som anlades i Sverige. Det finns bara ett liknande torg bevarat i landet, nämligen i Piteå.

PS: jag måste få lämna en personlig åsikt om den nya utformningen av Stora torget. Den som har höjdsatt torget måste haft våra uppländska rullstensåsar som förebild. Det ser väldigt konstigt ut och enligt min åsikt skulle man ha gjort större ansträngningar för att få det att upplevas som plant. Jag har förståelse att man på denna yta vill ha en fungerande avrinning men nu blir man nästan sjösjuk av att gå över torget.


Publicerad 1999

Copyright Uppsala på nätet