Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

S:t Eriks Torg 1770S:t Eriks Torg

Torget som tidigare kallades Oxtorget fick sin nuvarande utforming efter stadsbranden 1809. Man antog då en ny stadsplan för fösta gången sedan 1643.

Sysslomansgatan som tidigare slutat vid nuvarande S:t Olofsgatan förlängdes fram till torget. Då många av gårdarna i området hade brunnit ned kunde gatan dras genom kvarteret. Man utökade också torgets storlek för att minska brandrisken.

KonsistoriehusetKonsistoriehuset. Huset uppfördes 1749-1756. Under dess sydvästra del finns rester av en medeltida byggnad. Fram till 1887 hade universitetets styrelse och förvaltning, konsistoriet, sina lokaler i huset och därav namnet.

Man skulle kunna tro att dessa tre portar som vetter mot S:t Eriks torg var byggnadens huvudentré. Så är dock inte fallet utan här huserade Akademiens brandkår en gång i tiden.

Kungliga Vetenskapssocietetens hus vid S:t Eriks Torg. Ta en närmare titt på fönsterluckorna som sitter på huset. Stora tunga luckor av järn är inte vad man kunde förvänta sig men det har en tanke bakom sig.Fönsterluckor i järn Dessa var till för att skydda huset vid studentoroligheter. Jag vet inte hur ofta sådana blossade upp i staden men någon ansåg tydligen att luckorna behövdes. Huset uppfördes under 1700-talets senare del som privatbostad men skänktes efter ägarens död åt Vetenskapssocieteten.Publicerad 1998

Copyright Uppsala på nätet