Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Forumgallerian

SprithandelsbolagetSprithandelsbolagets hus i korsningen Dragarbrunnsgatan och Smedsgränd, nuvarande Forumgallerian, stod färdigt 1906. Huset är ritad av arkitekten Ture Stenberg.

Byggnaden krävde stort utrymme för den skulle innehålla butiker, kontor och ett industrikomplex med hallar för förädling och lagring av stora volymer alkohol, men det skulle också finnas plats att ordna de omgivande gaturummen. För att underlätta för trafiken, som förväntades bli livlig utanför bolagsbyggnaden, skedde en kraftig avskärning av kvartershörnet.

De Geerska gårdenDet kan tilläggas att Uppsala vid den här tiden, med sina ritualer på regemente och universitet, hade den högsta omsättningen av cognac, rom och punsch i landet. Det var många som motsatte sig byggandet av ett spritpalats i centrum och ville att det senare skulle bli ett bibliotek.

Domusvaruhuset som också är en del av Forumgallerian uppfördes tidigt på 50-talet. På platsen för varuhuset stod tidigare de Geerska gården som var övernattningsbostad åt familjen de Geer när dom var på genomresa. Det lustiga är att man gjort reliefer i fasaden på den nya byggnaden föreställande de hus som revs. Nästa gång ni passerar så lyft blicken från skyltfönstren och insup lite bebyggelsehistoria


Publicerad 1997

Ingen blinkande text

Copyright Uppsala på nätet