Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Schefferus bibliotek

Schefferus bibliotekDetta lilla hus som ligger dolt bakom en mur vid S:t Eiks torgs västra sida (Vattugränd) uppfördes på 1670-talet åt Johannes Schefferus som bibliotek och museum. Med en stor familj och flera studenter inackorderade i sitt hem behövde han säkert byggnaden för att kunna arbeta i lugn och ro. Shefferus som var professor i stadskunskap och retorik hade dessutom som sidointresse fornlänmingar. Att hans samlingar förvarades i byggnaden gör att den anses vara världens äldsta museum.

Huset har en ovanlig utformning och vissa säger att det är Olof Rudbeck d ä. som står för ritningarna. Om man tittar på idéskissen nedan ur en av Rudbecks böcker kan man se likheter med biblioteket. Bilden beskriver Gamla Uppsala kyrka. Rudbeck trodde att spåren i fasaden var efter ett tidigare hednatempel. IdeskissMan menar att detta tempel har inspirerat till utformningen av biblioteket. Rudbecks vän och kollega Olov Verelius lanserade denna byggstil med nischer i fasaderna något tidigare. Han lät bygga ett hus vid nuvarande kyrkogården, som skulle vara en kopia av just detta hednatempel.

Vad som talar emot att Rudbeck skulle vara upphovsman till biblioteket är att han eller rättare sagt hans gode vän Verelius och Schefferus var i luven på varandra. Det hela handlade om var hednatemplet hade stått. Äldre krönikor talar bara om att det skulle ha legat någonstans i Uppsalatrakten. Verelius menade att det hade stått i Gamla Uppsala, Schefferus att placeringen var där Trefaldighetskyrkan nu står. Det gick till och med så långt att man förfalskade pergament för att stödja sin sak.


Publicerad 1997

Copyright Uppsala på nätet