Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Rundelsgränd

Backmanska VillanRundelsgränd 3. Detta bostadshus är Uppsalas äldsta bevarade trähus. Det kallas Backmanska villan och uppfördes redan på 1630-talet. Det klarade sig oskadat genom 1809 år brand som nästan ödelade hela detta område. Tidigare var huset rödfärgat och hade torvtak.

Rundelsgränd 8. Byggnaden är uppfört enligt ritningar godkända 1895. Uthuset fungerar idag som galleri men användes, enligt en vänlig dam, tidigare som stall. I hennes barndom kunde folk på väg till marknaderna i Uppsala lämna sina drag, och riddjur i detta hus.

Rundelsgränd 8Lite kuriosa om gatans namn kan vara på sin plats här. På Universitetshusets nuvarande plats låg tidigare en befäst gård. Ett torn tillhörande gården har gett gatan sitt namn. Läs mer om detta på sidan om Styrbiskop.


Publicerad 1997

Stoppa Spam

Copyright Uppsala på nätet