Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Ringmuren

DomtrapphusetDe rester som är kvar av ringmuren är framför allt Domtrapphuset som räknas som Uppsalas äldsta byggnad. Tornet uppfördes troligen omkring 1280 och ingick i den ringmursborg av tegel som omgav Domberget innan domkyrkan byggdes. Tornets utseende fick det med kalott 1764-67. Man frilade tegelmurverket igen 1960.

År 1932 upptäcktes det att en del av ringmuren fanns bevarad i gaveln på Skytteanum. Den frilades 1965 och man ser nu att den haft nischer i sin nedre del likt Visby ringmur. Porten på gaveln tillhör huset som byggdes på 1400-talet.

Gavel på SkytteanumMan har hittat rester av ett torn från ringmuren där nu ett minnesmärke är rest över ärkebiskop Jakop Ulfsson. Det antas även att delar av St. Eriks kapell inom Domprostgården är rester av ett gammalt murtorn.

Jag lägger in en brasklapp här då jag läst i en annan källa att denna teori om en ringmur inte är bevisad. Det blev en sida om detta ändå då jag tycker det hela är spännande.


Publicerad 1997

Copyright Uppsala på nätet