Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Pumphuset vid TullgarnÖstra Ågatan 91

Det finns ett litet hus inklämt mellan de stora byggnaderna som utgör Nord Mills kvarn i södra delen av Östra Ågatan, "Tullgarn". Det har en annorlunda arkitektur än de omgivande byggnaderna och väckte därför mitt intresse.

Historien är denna... I början av 1900-talet så gick alla avloppsledningar rakt ut i Fyrisån utan någon form av rening. Detta blev ett allt större sanitärt problem ju mer staden växte. 1920 började de första vattenklosetterna anslutas till avloppen vilket inte förbättrade situationen. 1924 startade man bygget med att sammankoppla alla avlopp till ett gemensamt nät. Utloppet placerades strax nedanför IslandsfalletPumphuset, flygbild 1937 vilket löste problemet i staden. Avloppsvattnet med dess innehåll bildade dock slambankar i ån som ställde till det för sjöfarten.

Huset började byggas redan 1927 och är en pumpstation. Det skulle vara en del i ett större reningsverk som man planerade att uppföra. Det hann dock rinna mycket avloppsvatten under broarna innan reningsverket togs i bruk. Det var inte klart förrän nästan 20 år senare!

Med hjälp av det färdiga pumphuset kunde man flytta utloppet längre ner efter ån vilket underlättade för båttrafiken och även förbättrade miljön i hamnen.

Den undre bilden visar pumphuset 1937. Nere till vänster kan man se en del av kvarnen. Observera även godsvagnarna som skymtar nere till höger i bilden. Det fanns spår längs kajen ända fram till tullhuset för lastning och lossning vid denna tid.Publicerad 2006

Copyright Uppsala på nätet