Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Uppsalas Klockor

Här har jag försökt samla alla klockor som sitter utomhus i de centrala delarna av Uppsala. Varför detta kan man fråga sig? Har man lite brist på idéer, punkteringen reparerad på cykeln och en ledig dag så kan det vara en anledning god som någon. Jag har inte hittat någon tidigare sammanställning så varför inte göra en själv.

Ungefärlig begränsning på området jag letade i var Skolgatan i norr, Väderkvarnsgatan i öster, Strandbodgatan i söder, Nedre och Övre Slottsgatan i väster. Klockorna är listade utan någon speciell ordning. Om jag missat någon klocka så skriv och tipsa.

1. Gamla Riksbankshuset, Bangårdsgatan.

2. Söderlunds Ur, Kungsängsgatan 11(gågatan).

3. Korsningen Östra Ågatan och Smedsgränd. Ovanför klockan finns "Tidningen: Upsala" skrivet. I byggnaden låg under en period denna tidning som grundades 1845 och lades ner 1958.

4. Skandiahuset, Stora Torget.

5. Rådhuset, Stora torget.

6. E. Anderssons uraffär, Svartbäcksgatan 5 (gågatan).

7. Två likadana klockor sitter på detta hus. Den ena i korsningen Vaksalagatan och Dragarbrunnsgatan. och den andra i korsningen Påvels Snickares gränd och Dragarbrunnsgatan.

8. Drottninggatan 7.

9. Bussterminalen vid centralstationen. Denna klocka kommer med säkerhet försvinna i samband med byggandet av Uppsala resecentrum. Vänthallen skall rivas.

10. Bussterminalen vid centralstationen. Lysdiodskylten som visar avgångstiderna för bussarna har en klocka i ena hörnet.

11. Uppsala centralstation.

12. Uppsala centralstation, klockor på perrongen. Det är 6 stycken med eller utan sekundvisare. Vad som händer med dessa klockor i samband med det nya resecentrumet får tiden avgöra.

13. Uppsala domkyrka. Det sitter tre likadana klockor på det södra tornet och ytterligare en på det norra tornet.

14. Katedralskolan.

15. Nannaskolan. Man får hoppas att klockan återställs den dagen man bestämmer sig för att rusta upp byggnaden.

16. Tullhuset, hamnen.

17. Korsningen Kungsgatan och S:t Olofsgatan.

18. Vaksalaskolan.

19. Samariterhemmet.

20. Sivia torg, den sitter på gaveln mot järnvägsviadukten. Klockan visar både tid och temperatur men har inte fungerat den senaste tiden.

21. Föreningssparbanken, Kungsgatan 40. Vart tog denna klocka vägen? Är den borta för alltid eller bara på reparation?

22. Panini, S:t Persgatan 10. Det ser inte ut som om visarna på klockan är original.

23. Bergströms Ur, Dragarbrunnsgatan 32.

24. Östra station, godsmagasinet. Klockan sitter på gaveln mot Sivia.

25. Vaksalaskolan, nya byggnaden med matsal och bibliotek.

26. Universitetshuset.Publicerad 2006

Gamla Riksbankshuset Söderlunds Ur
Korsningen Östra Ågatan och Smedsgränd Skandiahuset
Rådhuset E. Anderssons uraffär
korsningen Vaksalagatan och Dragarbrunnsgatan Drottninggatan 7
Bussterminalen vid centralstationen Lysdiodskylt vid bussterminalen
Uppsala centralstation Uppsala centralstation
Uppsala domkyrka Katedralskolan
Nannaskolan Tullhuset
 Korsningen Kungsgatan och S:t Olofsgatan Vaksalaskolan
Samariterhemmet Sivia torg
Föreningssparbanken Panini
Bergströms Ur Östra station, godsmagasinet
Vaksalaskolan, matsalen Universitetshuset

Copyright Uppsala på nätet