Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Kandelabern

Stora togetCirkeln är sluten. Nu har Kandelabern åter kommit upp på Stora torget igen.

Den uppfördes 1860 på Stora torget då gasljusen togs i drift till allas glädje. Tidigare hade belysningen i staden utgjorts av oljelampor. Av dessa ersattes 57 stycken i ett första steg med gasljus och vid tiden för första världskriget fanns det 627 stycken. 1919 hade i sin tur nästan alla gasljus bytts ut till elbelysning.

Kandelabern flyttades till Vaksala torg när spårvägen tog över Stora torget 1906.Vaksala tog

Ur en källa från 1966 nämns det att kandelabern skall flyttas igen, i en annan att det 1971 togs ett beslut att Vaksala torg skulle vara bilfritt och att en brunn skulle ersätta den redan då flyttade kandelabern som torgets utsmyckning. Därför är det oklart när den senare ställdes upp på S:t Eriks torg där den stod fram till 1999.

Som de flesta har märkt så har den nu åter ställts upp på Stora torget efter den omfattande ombyggnaden och kommer säkert att bli ett nygammalt kännetecken för stadens centrala torg.S:t Eriks Torg

Lite om bilderna:

Den översta bilden visar Stora torget vid förra sekelskiftet med Lokkska huset som revs 1960 och ersattes med Tempo-huset (Åhlens).

Den andra bilden är från 1927 med den då nybyggda Vaksalaskolan.

Den tredje bilden visar S:t Eriks torg där kandelabern levde ett ganska undanskymt liv bakom träd, bilar och parkeringsskyltar. I bakgrunden kan man även skymta Schefferus bibliotek.

Sista bilden visar Stora torget 1999 med Stora Torget
kandelabern i centrum av torget. Körfälten har här de stora flata stenarna som sedan fick bytas mot gatsten. Bussarna hade en förmåga att trasa sönder dessa block vilket inte såg speciellt vackert ut.Publicerad 1999

Copyright Uppsala på nätet