Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Gula stigen

Skylt Gula Stigen Gula stigen är en vandringsled som säkert är ganska okänd för dom flesta. Den sträcker sig från Studenternas idrottsplats i Uppsalas innerstad till Graneberg vid Mälaren. Det unika med Gula stigen är att den nästan inte passerar igenom någon bebyggelse trots att den börjar nästan mitt inne i staden. Detta innebär att man kan njuta av naturupplevelsen i hela 8 kilometer!

Namnet Gula stigen kommer ifrån att man på 30-talet märkte ut stigen med gula märken.Stigen börjar eller slutar vid Studenternas IP och går förbi Sten Sture monumentet och över Polacksbacken. Den fortsätter in i Kronparken med dess stora tallar, flera av dem är över 300 år gamla. I korsningen Dag Hammarskölds väg och Kungsängsleden får man passera genom gångtunnlarna. Stigen fortsätter mot Malma backe och här kan man försöka hitta dom fornlämningar som skall finnas i området. Efter Malma backe går den vidare längs med Valsätra över Bäcklösaån och passerar öster om Gottsunda. Strax innan man kommer fram till Sunnersta svänger den av till sydväst genom en granskog där mountainbikeåkarna verkar hålla till. Den viker sedan av söderut igen längs Gottsundagipen för att avslutas vid Granebergsvägen ovanför Skarholmen

Gula stigen är inte speciellt bra markerad idag och det kan vara lätt att gå fel. Det pågår ett arbete med att förbättra både stigen och skyltningen vilket vi ser fram emot.


Publicerad 2000

Copyright Uppsala på nätet