Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Brunnen 1800-taletDragarbrunnen

I korsningen mellan Dragarbrunnsgatan och S:t Persgatan fanns fram till 1870-talet en brunn. Bakgrunden till brunnens och även gatans namn, Dragarbrunn, är lite oklar och det finns flera teorier. Den mest sannolika förklaringen är att de fått namnet av en bro. Bron som finns nämnd i äldre skrifter och kallades Dragarebron skall ha lett över stadsdiket som omgärdade östra delen av staden. Tidigare hette gatan Själagatan på grund utav dess sträckning längs S:t Pers kyrka och kyrkogård. Kyrkan revs på 1500-talet. Det kan nämnas att detta är vanligt att stadens centrala gator har bytt namn under årens lopp.Utgrävning 1984

1984 skulle man uppföra nya affärs- och kontorsbyggnader i området. Vid utgrävningarna som föregick byggandet så fann man brunnen. På bilden kan man se att brunnen är byggd i så kallad knuttimringsteknik.

Vid korsningen Dragarbrunnsgatan och S:t Persgatan är brunnen utmärkt med gatstenar. Ta en titt nästa gång ni passerar.


Publicerad 1999

Dragarbrunnen markerad i gatan

Copyright Uppsala på nätet