Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Huset vid BrantingstorgetKvarteret Källan

Huset i kvarteret Källan var Europas längsta när det byggdes på 1950-talet. Det är hela två kilometer långt och består av 906 lägenheter.

Mellan åren 1953 och 1955 förverkligades ett av arkitekten Gunnar Leches mer egendomliga projekt: Ett två kilometer långt hus. Byggnaden slingrar sig längs Gröna gatan och Johannesbäcksgatan så att den nästan omsluter Källparken.

Projektet som föregicks av en arkitekttävling hade mottot "Gröna gatan" och som syftar på det gröna stråket mellan husen som leder ner till stadsdelscentrumet vid Brantingstorget. Det fick även ge namn åt Gröna gatan som ni förstår. Projektet var också uppmärksammat av en annan anledning. Det var det första bostadsområde i landet med trafikseparering och bilförbjudna gårdar.

Det vinnande bidraget ritades av arkitekterna Bengt Gate, Sten Lindgren och Stig Ancker

Bilden visar en flygbild av huset med Källparken i mitten och Brantingstorget nere till vänster i änden av huset.


Publicerad 2004

Copyright Uppsala på nätet