Uppsala på nätet


Startsida, Uppsala på nätet
Gästbok, Uppsala på nätet
Länkar till andra sidor om Uppsala
Skicka e-post till Uppsala på nätet

Dragarbrunnsgatan och Dragarbrunnen
Staketet runt Flustret
Sprithandelsbolaget och Forumgallerian
Vandringsleden Gula stigen
Kandelabern
Kungsängsgatan 20-24
Brantings Torg och kvarteret Källan
Källparken och Trefaldighetskällan
Djurlivet i Linnéträdgården
Ringmuren på Domberget
Rundelsgränd Backmanska villan
Schefferus bibliotek
Spårvägen i Uppsala
Stora torget
Köttinspektionen Strandbodgatan 3
S:t Eriks Torg, Konsistoriehuset och Kungliga Vetenskapssocieteten
Bastionen Styrbiskop med Gunillaklockan
Arbetarinstitutet Fyrishall Svartbäcksgatan 32
Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18
Uppsalapendeln tåg mellan Uppsala och Stockholm, länkar till tidtabell och priser
Uppsalas Klockor
Åmurarna
Pumphuset Östra Ågatan 91
Smått & Gott
Källförteckning

Smått & Gott

Här har jag samlat sådant som jag inte tyckt har räckt till en egen sida eller passat in på någon tidigare sida. Sakerna tycker jag är ändå är så pass kul eller intressanta att det vore synd att inte presentera dom.Brunnslock, Femöring

Kliver ni på K-brunnar och hoppar över A-brunnar. Här är ett annorlunda brunnslock. Snyggt, men var finns locket? Vid nya Riksbankshuset så klart. Gå dit och kliv på det så kanske ni får ett oväntat tillskott i plånboken.
 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Uppsalapanelen. En fasadbeklädnad som är karateristisk för Uppsala och som inte hittas i andra delar av landet. Det var framförallt under 1860-talet som många trähus snyggades upp och fick denna panel. Formgivningen är troligtvis inspirerad av dåtidens putsteknik. Edlingska gården i korsningen S:t Olofsgatan och Kyrkogårdsgatan är ett bra exempel på ett hus med Uppsalapanel. Edlingska gården

Det finns få hus kvar med denna fasadbeklädnad idag. Senast var det rivningen av trähusen vid nya konserthuset som minskade beståndet.
 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vet ni att det finns en plats i Uppsala som heter Hampus von Posts gryt. Jag såg namnet av en tillfällighet och blev genast intresserad. Det visade sig vara en stor "stenhög" i Uggleparken, Sunnersta. Här finns det en lite speciell moräntyp. Vid kanten av inlandsisen bildades det under vissa förutsättningar mycket blockrika vallar som kallas De Geer-morän. Samlingen stenar ni ser på bilden ligger högst upp på moränvallen i parken. Man tror att detta kan vara lämningar av en gravhög.Hampus von Posts gryt

Hampus von Post var bland annat lärare i geologi vid Ultuna och sedermera ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien 1858.

Om ni funderar på att besöka Uggleparken för en stilla promenad så låt er inte luras av namnet. Detta är nog den enda "parken" i staden som man behöver machete, grova kängor och ha en önskan att klättra bland flyttblock för att uppskatta. Dessutom var det knappt att jag hittade ett ställe att ta mig in i den.Publicerad 2006

Copyright Uppsala på nätet